Falusi vendéglátás fejlesztése Kishegyesen a Telecskai dombok völgyében

Projektcél

  • Kishegyes Község idegenforgalmi fejlesztési tervének kidolgozása, az idegenforgalmi fejlesztés, falusi vendéglátás turisztikai kinálatának és marketing operatív tervének kidolgozása.
  • Kishegyes Község gazdasági fejlődése a határon átnyúló turisztika fejlesztésével.
  • Kishegyes Község és Vajdaság idegenforgalmi kínálatának bővítése.
  • Munkahelyteremtés, jövedelmezőség és jövedelembővítés.

Célcsoport

Kishegyes község három falujának lakossága, a szolgáltató vállalkozók, szervezetek, közintézmények és idegenforgalmi, turisztikai szolgáltatást tervezők, turisták a határ mindkét oldalán. Kishegyes Község Önkormányzata dolgozói és a megalakult Idegenforgalmi Szervezet falusi vendéglátással foglalkozó és foglalkozni szándékozó vállalkozók, magántermelők és civilek.

Várható eredmények:

  1. Elkészül Kishegyes Községi idegenforgalmi 3 éves fejlesztési terve és az operatív program dokumentumai
  2. Az idegenforgalmi szervezet irodájának berendezése és IT hardver és szoftver felszerelése mely feltételeket teremt a célcsoport turisztikai, idegenforgalmi, vállalkozói együttműködésének eredményességéhez.
  3. Elkészül a tervezett 3 napos és 5 napos, a célterület adottságaira épülő tematikus Falusi turisztikai programcsomag kínálat.
  4. Az IT feltételek megteremtésével az internetre kerül az idegenforgalmi kínálat, megteremtődik a feltétele a nemzetközi tematikus online megjelenésnek, a nyomtatott marketing eszközök célzott elhelyezése ami növeli Kishegyes Község ismertségét, a vendégek számát és ezzel hozzájárul a foglalkoztatás bővüléshez és a Község vállalkozóinak jövedelembővüléséhez.
  5. A létrejött idegenforgalmi szervezet taglétszáma nő, a partnerségi együttműködés megteremti a turisztikai, idegenforgalmi hálózat kiépítésének megalapozását.
  6. A turisztikai vállalkozásokban családi önfoglalkoztatási lehetőség bővül.