Izrada sajta podržana od EU

"Razvoj seoskog turizma u Malom Iđošu u dolini Telečke"

Ciljevi projekta

  • Izrada Strategije za razvoj turizma opštine Mali Iđoš, izrada turističke ponude i marketinskog operativnog plana za seoski turizam u opštini Mali Iđoš.
  • Doprinos ekonomskom i privrednom razvoju opštine Mali Iđoš jačanjem međunarodnog turizma.
  • Proširenje turističke ponude opštine Mali Iđoš i Vojvodine.
  • Smanjenje stope nezaposlenosti, stvaranje uslova privređivanja i povećanje prihoda stanovništva.

Ciljna grupa

Zaposleni u lokalnoj samoupravi opštine Mali Iđoš, preduzetnici, individualni poljoprivrednici, fizička lica, članovi Turističke organizacije opštine Mali Iđoš koji se bave ili žele da se bave seoskim turizmom.Građani sva tri naselja opštine Mali Iđoš, pružaoci i potencijalni pružaoci usluga u oblasti turizma, organizacije, institucije, turisti iz Srbije i R Mađarske

Očekivani rezultati:

  1. Izrađeni Strateški plan za razvoj turizma u opštini Mali Iđoš sa dokumentima operativnog programa za period od 3 godine.
  2. Stvaranje uslova za uspešnu saradnju ciljne grupe u oblasti turizma, opremanjem prostorija Turističke organizacije i nabavkom IT opreme.
  3. Izrađena trodnevna i petodnevna tematska turistička ponuda, bazirana na postojećim geografskim karakteristikama.
  4. Obezbeđivanjem IT uslova turistička ponuda se pojavljuje na internetu, stvarajući međunarodnu online ponudu. Ciljanom distribucijom štampanog marketinškog materijala opština Mali Iđoš postaje prepoznatljiva, povećava se broj gostiju što doprinosi povećanju broja radnih mesta i povećanju prihoda pružaoca usluga u oblasti turizma.
  5. Povećava se broj članova Turističke organizacije opštine Mali Iđoš, saradnjom i izgradnjom partnerstva stvaraju se uslovi za umrežavanje pružaoca usluga u oblasti turizma.
  6. Proširuje se mogućnost samozapošljavanja u porodicama preduzetnika, pružaoca usluga u oblasti turizma.