Izrada sajta podržana od EU

LOVĆENAC

Naselje se prvi put pominje 1476. godine pod nazivom "Szegegyháza" - Segeđhaza kao deo imanja Maroti u županiji Bač-Bodrog. 1543. godine u urbarijumu nadbiskupije Kaloča pojavljuje se pod nazivom Sekić i tadašnji živalj je srpske nacionalnosti. Za vreme Jozefa drugog sekićku pustu naselili su nemcima iz doline Rajne. U Sekiću nemci ostaju 158 godina, dok se 1944. godine naselje opustošilo njihovim raseljavanjem.
Nakon II svetskog rata, po odluci tadašnje vlade Jugoslavije, selo naseljavaju Crnogorci. Kolonizacija je trajala dve godine. Prvi kolonisti su stigli 15. novembra 1945. godine. 4. decembra 1946. godine naziv sela se menja u Lovćenac. Tokom svoje istorije, naselje se vidno razvijalo u svim aspektima društvenog života. Danas se žitelji Lovćenca, naročito mladi trude da uspostave modernu urbanu sredinu, po sopstvenim stvarnim potrebama što oslikava ljubav, poštovanje i odanost prema rodnom mestu.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail