Izrada sajta podržana od EU

Aktivnosti:

  • Izbor radne grupe
  • Stručno usavršavanje radne grupe za izradu strategije na workshopovima koji se oslanjanju na iskustva partenra iz R Mađarske
  • Presek stanja i određivanje prioriteta u sva tri naselja opštine Mali Iđoš - interjui i workshopovi
  • Izrada i organizovanje javne rasprave strateškog dokumenta uz podršku mentora.
  • Predlog SO Mali Iđoš za usvajanje dokumenta.